Mārtiņš Tumpelis

MX – Zīļu kausa trases īpašnieks